Startsida Svepteknik Karvsnittsteknik Produkter Trä o träd Skyttlar o annat Gunnelbilder Textilt

Kontakt

  Svepaskar kan varieras i det oändliga till form och storlek och med användande av olika träslag. Jag använder något neutralt träslag till själva svepet till exempel lind och sälg.

Då jag skär karvsnitt i locket anpassar jag detta till  träets struktur och mönster.

Sveptekniken har sedan lång tid använts för att tillverka askar, skrin, korgar mm i vilka man förvarade mat, kläder, medicin, kryddor mm.

            

   

Så här gör man ett svepe

 
 

1

2

3

           
 

4

5

6

   
 

7

8

9

 
   

 

 
      se också sidan om karvsnitt

  Ett "bildsvep"  
  Ask i sälg och lönn med handtag i körsbär    Ask för oblater från kyrka på Gotland 
         
   Brickor i sälg och ask     Bricka i sälg o körsbär med karvsnitt 
 
   Litteratur:

John Granlund: avhandling från 1940 ang svepasktillverkning i Sverige

Laggning, svepteknik, korgflätning Västerbotten 1972

Spån, svepe och lagg Tre tekniker i trä Gert/Inger Ljungberg 1977